Frågetecken om tunnelbanan

Den regionala myndigheten, Junta de Andalucía, har nu presenterat vissa detaljer i budgeten för 2013 som berör Málagaprovinsen.

Man använder dock för andra året i rad ett system där investeringarna inte är specificerade efter provins, något som har mött kritik som ett sätt att försöka dölja de kraftiga nedskärningarna.
Klart står i alla fall att tunnelbanebygget i Málaga får 90,3 miljoner euro. Av dem går 60 miljoner till att avsluta de pågående arbeten och 30 miljoner till att starta upp trafiken.
Det innebär att inga pengar finns avsatta nästa år för den sista planerade delsträckan genom centrala Málaga till tjurfäktningsarenan La Malagueta. Det är den sträcka som har varit uppe till debatt de senaste veckorna efter Junta de Andalucías förslag om att ändra till den billigare lösningen att den gå ovan jord.
I budgeten finns inga andra stora nya projekt i Málagaprovinsen. Det storsjukhus och parken i området Arraijanal i Málaga som har diskuterats de senaste åren skjuts på framtiden. Det går dock 17 miljoner till provinsen i programmet för upprustning av skolorna. De kommer 47 skolor i provinsen att få del av under nästa år.
I övrigt kan nämnas att Picassomuseet i Málaga och Málagas symfoniska orkester får samma bidrag som i år.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st