Inlägg

Mer arbete till lägre lön

Den regionala myndigheten i Andalusien (Junta de Andalucía) presenterade i dag ett sparpaket på 2,5 miljarder euro.Det ingår i det krav som staten ställer på de autonoma regionerna att minska sitt budgetunderskott till 1,5 % av BNP. Man…
Hyr ut din fastighet på Costa del Sol

Estepona minskar personalkostnader

Esteponas kommun ska spara sex miljoner euro i personalkostnader innevarande budgetperiod.Det är ett krav från staten at man genomför ett åtstramningspaket för att man ska få ett lån på 60 miljoner euro. Kommunledningen kommer att erbjuda…
Hyr ut din fastighet på Costa del Sol

Sparpaket i Rincón

Det är som bekant många kommuner på Costa del Sol som brottas med stora ekonomiska problem.Rincón de la Victoria är inget undantag. Det avspeglar sig även i budgeten för nästa år. Kommunen räknar där med att göra besparingar på…
Hyr ut din fastighet på Costa del Sol

Sparpaket i Rincón

I Rincón de la Victoria inför kommunen ett sparpaket.Den hårt ansträngda ekonomin gör att man använder sig av devisen ”många bäckar små…” i det här fallet. Man kommer bland annat att minska på antalet timmar som belysningen…