Mer arbete till lägre lön

Den regionala myndigheten i Andalusien (Junta de Andalucía) presenterade i dag ett sparpaket på 2,5 miljarder euro.

Det ingår i det krav som staten ställer på de autonoma regionerna att minska sitt budgetunderskott till 1,5 % av BNP. Man räknar även med att öka inkomsterna med en miljard euro genom skattehöjningar som slår igenom 2014.
Det blir de 240 000 offentliganställda inom Junta de Andalucía som får ta lejonparten av sparpaketet. Det innehåller bland annat ett omedelbart stopp för lönetilläggen. Det bedöms betyda lönesänkningar med mellan 1 % och 6 % för de fast anställda beroende på de personliga lönetillägg man har haft.
Arbetstiden ökas även till 37,5 timmar/veckan med samma lön som tidigare.  Samtidigt sänks arbetstiden för dem som går på vikariat med 15 % med motsvarande lönesänkning. Antalet höga poster ska minskas med 50 % och de får en generell lönesänkning med 5 % att läggas till de sänkningar som genomfördes förra året. Det ska även sparas på kostnader för dem med höga poster, exempelvis tjänstefordonen som ska minskas till hälften.
Skattehöjningarna införs på bränsle (med undantag för jordbruksmaskiner) samt på förmögenheter redan i år. Inkomstskatten höjs från och med 2014 på inkomster över 60 000 euro om året. Skatten höjs till 23,5 % på inkomster upp till 120 000/år och till 25,5 % på inkomster över 120 000/år.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st