Vattenmagasin fyllt till brädden

Det är ännu för tidigt att värdera skadorna efter helgens översvämningar.

Reaktioner och vissa beslut har dock kommit snabbt. Málagas borgmästare De la Torre meddelade redan på söndagen att man kommer att begära statlig hjälp i enlighet med stödet till översvämningsdrabbade områden.
Borgmästaren lade även på måndagen fram ett förslag om bygget av en damm i de övre delarna av El Limonar för att reglera vattenflödet och förhindra översvämningar. Den skulle fungera på samma sätt som den som reglerar flödet i floden Guadalmedina. Det är dock något som faller under Junta de Andalucías ansvar.
Helgens regn gör förstås även att vattenmagasinen fylls på ytterligare. Det står redan klart att den nyaste dammen Casasola nu för första gången är fylld till 100 procent. Det är ett förhållandevis litet magasin med en kapacitet på knappt 24 kubikhektometer. Dess huvudsyfte är att reglera vattenflödet i Río Campanillas, som är en biflod till Río Guadalhorce.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st