Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Problemen med svarttaxibilar har ökat i och med den ekonomiska krisen.

Det är fler som på olika sätt försöker lösa sina ekonomiska problem på grund av arbetslöshet på mer eller mindre olagliga vägar. Droskägarna som betalar skatter och har sina tillstånd i ordning klagar högljutt på den här formen av illojal konkurrens. Ett formellt samarbete etableras nu på västra Costa del Sol. Taxinäringen och de 11 kommunerna kommer att mötas regelbundet för att diskutera gemensamma och samordna åtgärder. Det blir främst de kommunala lokalpoliskårerna som kommer att agera, men även nationalpolisen och Guardia Civil får öppna kanaler till det här samarbetet.