De senaste arbetslöshetssiffrorna för årets tredje kvartal är mörkare än någonsin.

Siffrorna är hämtade från den regelbundna undersökningen av den aktiva befolkningen (EPA) som statistiska institutet gör. Antalet arbetslösa överstiger för första gången 25 % av den aktiva befolkningen sedan ytterligare 85 000 personer blivit arbetslösa. Det är nu totalt 5 778 000 arbetslösa i landet.
Siffrorna blir än mörkare med tanke på att det kommer under det kvartal då turismen gör att sysselsättningen normalt ökar. Ifjol minskade exempelvis arbetslösheten med 14 100 personer under perioden. Det enda positiva på nationell nivå är att ökningstakten minskade något jämfört med andra kvartalet (16,06 % mot 17,78 %).
Glädjande var dock att Málagaprovinsen inte följde den negativa trenden. Under kvartalet minskade i stället arbetslösheten med 11 800 personer. Arbetslösheten är dock fortfarande högre än snittet för Spanien, trots minskningen från 34,4 % till 33 %. Förklaringen till de positiva siffrorna går nästan uteslutande att finna i det faktum att turistsektorn hade en mycket bra sommar med rekordmånga utländska besökare.