Stoppade byggen avslutas

Det kom häromdagen ett nytt tecken på att tron på en ökad aktivitet på fastighetsmarknaden har stärkts. Det kom från Sareb, den institution som inrättades för att sanera bankernas balansräkningar genom att överta övervärderat fastighetsinnehav – den så kallade ”bad bank”. De har beslutat att investera 107 miljoner euro för att färdigställa bostadsbyggen som avbröts i krisens spår.

Av de totalt 2 857 bostäder som ska avslutas och bjudas ut på marknaden ligger 116 i Málagaprovinsen. Sareb specificerar inte exakt vilka byggen det rör sig om, men lokaltidningarnas källor uppger att det främst rör sig om ett bygge med omkring 100 bostäder i en urbanisation i Casares.

De kriterier som Sareb följer är först och främst att marknadsutsikterna är goda för att få bostäderna sålda. Man prioriterar även att det återstår lite för att avsluta byggena. Den siffra som nämns är att de var färdigställda till 80 % när de avslutades.

Málagaprovinsen kommer inte högt upp på listan över dem där Sareb har tagit över fastigheter. Marknadsutsikterna är dock bättre här än på många andra håll, främst tack vare utlänningars fastighetsköp.

De 2 857 bostäderna finns utspridda på 126 byggprojekt i 32 provinser i Spanien. De utgör omkring 20 % av alla ej färdigställda bostäder som Sareb tog över från nio nationaliserade eller omstrukturerade banker och sparbanker.