Inget nytt auditorium i Málaga

Det var en, som den nyligen bortgången nobelpristagaren Gabriel García Márquez betitlade ett av sina mästerverk, krönika om ett förebådat dödsfall. Nådastöten för projektet med ett nytt stort auditorium nära hamnen i Málaga kom från Madrid i dag. Där beslöt nämligen staten, regionen (Junta de Andalucía) och Málagas kommun att upplösa konsortiet som hade bildats för projektet.

Det är den ekonomiska krisen som kan sägas ha fällt projektet. Staten meddelade redan i juni ifjol att projektet ingick bland dem som föreslogs läggas på is för att spara pengar. Junta de Andalucía har inte heller några pengar i kassan.

Det är bara Málagas kommun som fortfarande vill hålla idén vid liv. Málagas borgmästare, Francisco de la Torre, sa direkt efter beslutat att lägga ned konsortiet att projektet kommer att genomföras. Han kunde dock inte säga något om i vilka former eller när det skulle kunna tänkas ske.

De 1,7 miljoner euro som fanns kvar i konsortiets kassa används nu till att betala leverantörsskulder, kostnader för avvecklingen av den juridiska personen och fördelas sedan mellan de tre myndigheterna i enlighet med den andel de bidragit med.