Fem kommuner utan dricksvatten

Fem kommuner i Valle de Benamargosa i Axarquíaområdet är utan vattenförsörjningen från dammen La Viñuela sedan tio dagar.

Det var i samband med de våldsamma skyfallen den 17 november som det blev brott på vattenledningar. I de fem drabbade orterna Almáchar, El Borge, Benamargosa, Cútar och Comares bor det drygt 7 000 personer.
Alla orterna utom Cútar har dock kunnat utnyttja lokala brunnar för att förse invånarna med vatten i ledningarna. I El Borge är dock inte det vattnet godkänt som dricksvatten och utan svar på vattenprover har man rekommenderat att inte dricka av vattnet. I Cútar har man löst problemet genom att köra vatten till ortens vattencistern, något som gräver stora hål i kommunens kassa.
De ansvariga för vattenförsörjningen i området, Axaragua, säger att man inte har kunna reparera skadorna tidigare på grund av det höga vattenståndet i flera vattendrag där ledningen löper. Arbetena är dock igång nu och man räknar med att de ska vara avslutade den kommande helgen.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st