Det råder mycket delade meningar om hur stor uppslutning morgondagens generalstrejk kommer att få.

Fackföreningarna försöker mobilisera sina medlemmar till att övertyga folk om vikten av att strejka mot nedskärningarna och den ekonomiska politiken i Europa. Det här blir dock den tredje generalstrejken på två och ett halvt år, och uppslutningen har inte varit imponerande de senaste gångarna. Den senaste tidens protester mot vräkningarna gör dock att vissa tror att det kan få fler att även visa sitt missnöje genom att strejka.
Strejken kommer med stor säkerhet att få störst genomslag på större arbetsplatser. De flesta lär märka av den främst inom den offentliga. Det har som vanligt beslutats om en minimiservice som ska upprätthållas – den blir densamma som vid den senaste generalstrejken i mars i år.
Lokaltrafiken med lokaltågen kommer att gå med 25-30 % av normal service, något som höjs under rusningstrafik från kl. 06 till kl. 09 samt från kl. 18 till kl. 21. Fjärrtågen går med minst 20 % av normal trafik. Järnvägsbolaget Renfe och lokaltrafikbolagen har information om vilka turer som är inställda.
I inrikesflyget kommer 90 % av avgångarna att ställs in, bortsett från dem till och från Balearerna och Kanarieöarna där 50 % ställs in. Flygen till andra EU-länder kommer att gå till 20 % och till övriga utlandsdestinationer med 40 %. Kontrollera med respektive flygbolag om den flight man är inbokad på blir inställd. På flygplatserna kommer 25 % av personalens service att upprätthållas.
Inom sjukvården kommer man att hålla akutmottagningarna öppna på samma nivå som en helgdag. Viktiga regelbundna behandlingar som strålning mot cancer och dialysbehandling upprätthålls också. På skolorna måste minst en i ledningen finnas på plats för att öppna skolan, men om det blir någon undervisning beror på om respektive lärare strejkar eller ej.
Kl. 19 i morgon genomförs det slutligen stora demonstrationer i de större städerna runt om i Spanien. I Málaga startar den på La Alameda och går till Plaza Merced via Paseo del Parque.