Bygget av en järnvägskorridor mellan Algeciras och Almería via Málaga skulle kosta 8,2 miljarder euro, men ändå betala sig förhållandevis snabbt.

Det framgår av en utredning som precis har presenterats av konsortiet Ferrmed som arbetar för en sådan lösning. Det är kombinationen med passagerar- och godstrafik som gör att de socioekonomiska vinsterna blir stora i det tätbefolkade området.
Planerna på järnvägsbygget initierades genom EU:s plan för ett nätverk för transeuropeiska godstransporter. I den första EU-planen är tanken att låta järnvägen gå från Algeciras till Murcia och vidare norrut via Antequera och Granada i inlandet. Det var något man snabbt reagerade negativt på från Málaga och övriga kustkommuner.
Den ny framtagna utredningen visar att investeringen på 8,2 miljarder euro blir högre än via inlandet då det krävs fler och längre tunnlar och viadukter. Den skulle dock betala sig på 13,5 år, vilket är betydligt tidigare än många tidigare järnvägsprojekt.