Oklarheter i hamnprojektet i Marbella

Osäkerheten kring om- och utbyggnaden av hamnen La Bajadilla i Marbella är inte helt undanröjd.

Det konsortium som fick koncessionen att bygga och driva hamnen leds av ett företag ägt av shejken Al-Thani. Han äger även fotbollsklubben Málaga som skar ned ekonomin rejält i somras genom minskade investeringar från ägarens sida.
Nu har man i alla fall fått hamnprojektet godkänt av miljöministeriet. Shejkens sändebud har även i möte med Marbellas borgmästare Ángeles Muñoz försäkrat att projektet där mer än 100 miljoner euro ska investeras är prioriterat.
Oklarheter kvarstår dock fortfarande kring bygget av ett planerat hotell, då det på själva hamnområdet enligt lag bara får finnas verksamheter som har med sjöfart att göra. Hotellet tas inte heller upp i ministeriets godkännande. Det gör däremot ett planerat köpcentrum och område med barer och restauranger. Det anses även att tolkningen av den här lagen kommer att mjukas och bli mer tillåtande.
Samtidigt har konsortiet begärt uppskov med betalningen av arrendet på 750 000 euro för hamnen. Arrendet är på det beloppet de fem första åren för att sedan öka till en miljon euro.
Marbellas kommun ingår i konsortiet med en andel på fem procent. De säger att uppskovet begärts för att man inte har fått ordning på administrationen av hamnen. Det har till exempel betytt att indrivningen av avgifterna för båtplatserna inte har blivit av ännu i år. De inkomsterna täcker mer än väl arrendet.