Ökade statliga satsningar i Málaga

Málagaprovinsen får statliga investeringar på 272,5 miljoner euro nästa år. Det är den summa som har avsatts för Málaga i statsbudgeten som presenterades på tisdagen. Summan är 44 % högre än innevarande år, som å andra sidan var den lägsta på 15 år med 188,5 miljoner.

Noterbara projekt som finns med i nästa års budget är den norra infarten till flygplatsen. Det är den korta länk som återstår för att knyta ihop flygplatsen med den nya motorvägsleden runt södra och västra Málaga. Det har avsatts fem miljoner euro till det. I fråga om infrastruktur finns även en efterlängtad investering i att bygga om på- och avfarten vid motorvägen AP-7 i Benalmádena, där köer plågar trafikanterna dagligen. Det ska även investeras 1,5 miljoner på på- och avfarterna längs A-7 i Marbella.

Investeringarna i vattenrening och vattenförsörjning uppgår till totalt 44,7 miljoner euro som fördelas på diverse förbättringar och nybyggen av vattenledningar. Det har även avsatts en förhållandevis stor summa, knappt 12 miljoner, på bevattningsplanen i området kring Guaro.

På det kulturella området är det mest utmärkande det Oceanografiska centrumet i Málaga som får sex miljoner euro. Den fortsatta ombyggnaden av Palacio de la Aduana i Málaga till museum får även ytterligare 2,66 miljoner.