Två skogsbränder i Mijas

Det utbröt två mindre skogsbränder i Mijas på tisdagen. Den snabba insatsen med brandbekämpning förhindrade att bränderna spred sig. Båda bränderna uppgavs vara under kontroll vid 20-tiden.

Den första branden upptäcktes vid 14-tiden i området La Majadilla del Muerto i den norra delen av La Cala de Mijas. Skogsbrandsenheten Infoca, brandkåren i Mijas och civilräddningen fick branden under kontroll efter ett par timmar. Den hade då berört ett 7 000 kvadratmeter stort område, enligt uppgift från Mijas kommun.

Larmet om den andra branden kom vid 18-tiden i omedelbar närhet av betalmotorvägen AP-7 mellan El Hornillo och Puebla Tranquila. Insatser med Infocas vattenbombning, Mijas brandkår med stöd från andra räddningskårer gjorde att man kunde begränsa brandens spridning. Släckningsarbetena pågick fortfarande efter kl. 20 och kraftig svart rök syntes över ett stort område.

Det finns inga uppgifter om bränderna har orsakat några evakueringar av bostäder. Det är ännu för tidigt att göra en bedömning av skadornas omfattning. Brandorsaken är inte heller klarlagd i nuläget. Det kan vara så att gnistor från den första branden fick den andra att bryta ut. Om så inte är fallet, ökar misstankarna om att de var anlagda. Det är något som brandteknikerna utreder rutinmässigt.