Den spanska regeringen antog igår budgeten för 2013.

I premiärminister Rajoys frånvaro, han var i FN:s generalförsamling i New York, presenterades budgeten av vice premiärminister Sáenz de Santamaría, finansminister De Guindos och skatteminister Montoro. Det är enligt regeringen en budget för att ta sig ur krisen.
Man har både skurit i utgifterna och ökat intäkterna för att försöka få ned budgetunderskottet. De enda utgiftsposter som ökar är betalning av ränta på statsskulden, pensionerna och studiebidragen. Pensionerna skrivs upp med konsumentprisindex (IPC), som beräknas landa kring 3 %. För att klara det tar man för första gången någonsin av reservfonden i socialförsäkringssystemet. Av de totala utgifterna går nästan två tredjedelar (63,6 %) till de sociala kostnaderna.
Förutom den redan genomförda momshöjningen är det mest noterbara på intäktssidan ett par nya skatter och förlängningar av provisoriska. Det kommer således från årsskiftet att tas ut en skatt på 20 % på lotterivinster över 2 500 euro. Den förra regeringens tillfälliga återinförande av förmögenhetsskatten behålls likaså. Från årsskiftet försvinner dessutom avdragsrätten vid köp av bostad.