De första höstregnen slog till med full kraft i Málagaprovinsen natten till fredag.

Det har kommit mycket stora nederbördsmängder i hela provinsen, men det är främst de inre delarna som har drabbats. I flera orter har det kommit över 200 millimeter på mindre än ett dygn, där Alpandeire är värst med 245 millimeter.
Det orsakade stora problem med översvämningar och framrusande vatten. Myndigheterna aktiverade därför den högsta röda beredskapsgraden. Det betyder att samtliga räddningstjänster går på max samt att exempelvis militär även kallats in för att hjälpa till i området kring Álora och kring Antequera. Den röda graden innebär även att skolarbete ställs in och många skolor i provinsen evakuerade elever och personal under dagen.
Den röda graden avaktiverades vid middagstid fredagen och även den lägre gula graden avaktiverades vid 15-tiden i hela provinsen, bortsett från området kring Ronda.
Skadorna är betydande på många håll med översvämmade bostäder och lokaler samt bortspolade bilar och annan egendom. Det är dock alldeles för tidigt att göra en värdering av skadorna. Trafiken har som väntat drabbats hårt. Flera mindre vägar har fåt stängas av på grund av stora vattenmassor eller ras och rasrisk. Huvudvägarna har dock kunnat hållas öppna. Järnvägstrafiken är även drabbad på flera sträckor.