De första kommersiella flygplanen landade i dag på den nya andra start- och landningsbanan på Málagas flygplats.

Det var i dag totalt 44 flyg som startade och landade på den nya rullbanan. Skälet var inte att trafiken var så tät att det var nödvändigt, utan att man ville börja öva upp rutinerna med den nya banan. Flygplatschefen Salvador Merino sa så sent för några dagar sedan att banan kommer att börja användas successivt och främst när trafikintensiteten så kräver.