Advokater demonstrerar i Málaga

Mer än tusen advokater demonstrerade på onsdagen på Málagas gator.

Det var enligt advokaterna första gången som ett advokatsamfund i Spanien går ut på gatorna för att visa sitt missnöje. De säger dock att då skälet är unikt, kräver det unika aktioner.
Advokaterna protesterar mot de nya domstolsavgifter som trädde i kraft den 21 november. De menar att de strider mot grundläggande medborgerliga rättigheter i en rättsstat, då de i vissa fall höga avgifterna för att pröva ett ärende omöjliggör för många att utnyttja den rättigheten. Advokaterna hävdar att avgiftshöjningen gör att rättvisan utesluter låginkomsttagare och bara blir något som dem med god ekonomi har möjlighet att utnyttja.
I demonstrationen krävde man att avgifterna dras tillbaka samt att justitieminister Gallardón avgår. Demonstrationen gick till Plaza de la Constitucón och där lästes ett manifest upp där man även meddelade att man ställer sig bakom spanska advokatsamfundets anmälan om att avgifterna är författningsvidriga.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st