Felaktiga skatteuppgifter om prinsessan Cristina

Skattemyndigheten erkände på tisdagen att uppgifter om att prinsessan Cristina sålt 13 fastigheter inte stämmer.

Det var efter att undersökningsdomare Castro begärt information från skattemyndigheten i förundersökningen om prinsessans make Iñaki Urdangarín som uppgifterna sammanställdes. Fastigheterna skulle ha sålts under åren 2005 och 2006 till ett pris på drygt 1,4 miljoner euro på fyra olika platser i Spanien.
Kungahuset dementerade snabbt uppgifterna och de personer som nu äger dem ställde sig helt frågande till uppgifterna. De hade köpt dem av andra personer eller ärvt dem. Kontroller har visat att uppgifterna inte stämmer, men skattemyndigheten har ännu inget svar på hur felet uppstod. I dag säger man bara att det informationen baserar sig på den som lämnats in till dem. De har dock nu tillsatt en utredning.
Stora frågor har dock väckts kring skattemyndighetens system. Om en spansk prinsessa kan ha inkorrekta uppgifter i skattemyndighetens register, kan man med oro fråga sig om uppgifterna är korrekta för en vanlig skattebetalare.
Sannolikheten att prinsessans personnummer (DNI) skulle dyka upp i 13 olika fastighetsaffärer under två år kan dock, enligt många, svårligen vara en tillfällighet.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st