Prinsessan Cristina slipper förhör

Provinsdomstolen i Palma de Mallorca beslöt på tisdagen att gå åklagarens överklagande.

Det var inget enhälligt beslut då en av de tre beslutande domarna röstade för undersökningsdomare Castros kallelse till förhör. Det var den 5 april som domare Castro beslöt kalla prinsessan till förhör med motiveringen att det fanns tillräckliga indicier för att hon varit medveten om sin makes, Iñaki Urdangarín, misstänkt olagliga affärer och att hon eventuellt skulle ha deltagit i dem.
När kallelsen överklagades ställde domare Castro genast in det planerade förhöret och lämnade över beslutet till sina överordnade vid provinsdomstolen. Prinsessan kan dock inte känna sig helt säker då domstolen lämnar en dörr öppen för att nya bevis kan framkomma.
De uppmanar undersökningsdomare Castro att begära ytterligare upplysningar om prinsessan från skattemyndigheten samt att uppmana Urdangaríns före detta kompanjon och tillika misstänkt Diego Torres att lämna in all information han tänker använda i sitt försvar. Det var främst de mejl som Torres har presenterat pö om pö som låg bakom domare Castros besluta att kalla prinsessan till förhör.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st