Färre på Málagas fiesta

I Málaga har man redan börjat utvärdera årets fiesta.

Den avslutas först i morgon måndag, men talar redan om omkring 10 % färre besökare än föregående år. Det är uppgifter som borgmästare De la Torre lämnar och som har hämtats från mängden sopor samt beläggning på p-platser samt kollektivtrafik. Det blir trots minskningen runt 5,5 miljoner besökare under veckan i centrala Málaga dagtid och ute på feriaplatsen kvälls- och nattetid.
Borgmästaren poängterar att nedgången i Málaga är mindre än den i många andra städers fiestor. Huvudförklaringen anses vara att antalet turister som besöker fiestan ökar i år. Det har inte heller varit några allvarliga incidenter och polisens ingripanden ligger 45 % under dem vid fiestan förra året.