Den häftiga kritiken efter ännu ett självmord i samband med en vräkning har fått politikerna och bankerna att slutligen reagera.

Den spanska bankföreningen AEB meddelade på måndagen att man de närmaste två åren stoppar vräkningar i fall med ”extrema behov”. Det är dock inte klargjort vad bankerna exakt menar vara ”extrema behov”.
Samtidigt fortsätter överläggningar mellan regeringspartiet PP och det största oppositionspartiet PSOE om åtgärder. Det gjordes framsteg under gårdagen utifrån det lagförslag som PSOE lade fram för någon vecka sedan. Förhoppningen är därför att man ska komma överens inom kort, så att beslut kan fattas på regeringssammanträdet på torsdag.
Den lag som reglerar missade betalningar på hypotekslån är dryg 100 år gammal. Kritiken mot den har därför accentuerats allteftersom dramat med familjer som blir vräkta har vuxit. Domarna har bland annat efterlyst lagändringar och utrymme för att fatta mer humana beslut.
Självmorden den senaste tiden har förstås satt ytterligare fokus på det. Det senaste fallet i fredags var i Barakaldo i Baskien, då en kvinna kastade sig ut genom fönstret strax innan vräkningen skulle verkställas. Banken som låg bakom vräkningen, katalanska La Caixa, hade lagt ut lägenheten till försäljning på sin sajt för fastigheter. De plockade dock snabbt bort den efter att ha mötts av en storm av kritik via Twitter och andra sociala nätverk.
Att bankerna är känsliga för kritik och den badwill vräkningarna ger visar sig även i ett fall på Teneriffa. Där beslöt borgmästaren i Santa Cruz de Tenerife att ta ut den 1,5 miljoner euro kommunen hade på ett konto i Bankia på grund av ett vräkningsärende. Kommunen hade flera gånger utan framgång försökt få till stånd diskussioner med banken gällande en ensamstående mor som skulle vräkas. När borgmästaren offentliggjorde beslutet om att ta ut pengarna från Bankia, hörde banken snabbt av sig och accepterade att hyra ut bostaden, något man tidigare hade avvisat. Flera andra kommuner har aviserat liknande åtgärder riktade mot bankerna.
Polisfacket har också reagerat och sagt att man hädanefter kommer att ge juridiskt stöd åt medlemmar som vägrar delta i vräkningar. De menar att polismän och kvinnor kan anföra samvetsskäl för att medverka i vräkningar. Ett antal kommuner (Vigo, Zaragoza m.fl.) har även meddelat att man inte kommer att låta lokalpolisen delta i fler vräkningar.