Turistsektorn på Costa del Sol står väl förberedd inför en som man väntar god sommar.

Det står redan nu klart att beläggningen på hotellen ökar med 2,5 % under månaden, en siffra som kan stiga när månaden ska summeras. Den genomsnittliga beläggningen beräknas nu till 72 %. Det är betydligt bättre än ifjol och troligtvis även på flera år. Ett nytt mätsystem gör att exakta jämförelser inte kan göras.
Turismen har ökat från Nordeuropa samtidigt som de inhemska turisterna i krisens spår har tenderar att i högre grad stanna inom Spanien. Oroligheterna i Nordafrika gör även att Spanien återtar marknadsandelar från länder som Tunisien och Egypten.