Inlägg

Fortsatt satsning på konsten

Málagas kommun har tecknat ett avtal med Ryska museet i Sankt Petersburg om en filial i Málaga. Avtalet löper över tio år och innebär att hundratal av de konstverk som museet har i sina samlingar kommer att ställas ut i Málaga. Ryska…