Inlägg

Förenkling av anställningskontrakt

,
De första uppgifterna har nu lämnats om den reform på arbetsmarknaden som regeringen förbereder.Arbetsmarknads- och socialminister Fátima Báñez tillkännagav i parlamentet på torsdagen att antalet kontraktsvarianter minskas från 41…

Possible Reform In Smoking Law

The law has beem in place for one yearAccording to reports in the press El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  may reform the smoking law  one year after it came into force, It is understood that an interview the…