Inlägg

Exmaken den gripne för dubbelmordet

Obduktionen av den 26-åriga kvinnan och hennes son visade tydliga tecken på kvävning som dödsorsak.Obducenterna har dock begärt in kompletterande laboratorieanalyser, då polisen fann stora mängder mediciner i bostaden. Kvinnan hade även…