Exmaken den gripne för dubbelmordet

Obduktionen av den 26-åriga kvinnan och hennes son visade tydliga tecken på kvävning som dödsorsak.

Obducenterna har dock begärt in kompletterande laboratorieanalyser, då polisen fann stora mängder mediciner i bostaden. Kvinnan hade även ett skärsår på halsen.
Den gripne och misstänkte mördaren var kvinnans make och far till den femåriga pojken. Paret hade dock separerat den gångna sommaren och den 36-årige mannen flyttat från bostaden på Avenida Isaac Peral. Mannen och kvinnan kom båda från stadsdelen La Luz. Kvinnans föräldrar och mannens mor bor enligt uppgift i samma trappuppgång i kvarteret Barceló i omedelbar närhet.
Det fanns enligt polisen och kommunen inga anmälningar sedan tidigare från kvinnan om våld eller hot från mannens sida. Hon ska inte heller ha sökt hjälp från kommunens kvinnojourer. Den misstänkte gärningsmannen sitter fortfarande i polisens arrest i väntan på beslut om häktning, något som troligtvis kommer i morgon onsdag.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st