Inlägg

Spaniens upplåning farligt dyr

De internationella finansmarknadernas misstro mot den spanska ekonomin nådde nya höjder i dag.Den så kallade riskpremien (räntegapet till Tyskland) steg till rekordhöga 550 punkter. Det betyder att ränta för upplåning för att främst…