Inlägg

Ingen järnvägskorridor längs kusten

Costa del Sol går miste om ett av de största infrastrukturprojekten i Spanien de närmaste årtiondena.EU-kommissionen presenterade i dag planerna för det transeuropeiska transportnätet som har år 2030 som bortre tidsgräns. I Málagas…