Ingen järnvägskorridor längs kusten

Costa del Sol går miste om ett av de största infrastrukturprojekten i Spanien de närmaste årtiondena.

EU-kommissionen presenterade i dag planerna för det transeuropeiska transportnätet som har år 2030 som bortre tidsgräns. I Málagas fall handlar det om den så kallade ”Medelhalvskorridoren” med järnväg för främst frakt längs kusten från Frankrike ned till Almería och vidare till Algeciras.
Projektet har en beräknad kostnad på mer än 19,4 miljarder euro. Förhoppningen var att Algeciras skulle knytas samman med Almería via Costa del Sol. Så blir nu inte fallet, utan järnvägen ska löpa i inlandet via Granada och Antequera till Algeciras.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st