Inlägg

Satsning på hälsoturism

Costa del Sol satsar på en ny och växande form av turism kombinerad med sjuk- och hälsovård.I projektet, som har fått namnet Tourism & Health Spain, ingår ett 30-tal företag på Costa del Sol från främst hotellnäringen och den privata…