Satsning på hälsoturism

Costa del Sol satsar på en ny och växande form av turism kombinerad med sjuk- och hälsovård.

I projektet, som har fått namnet Tourism & Health Spain, ingår ett 30-tal företag på Costa del Sol från främst hotellnäringen och den privata vårdsektorn. Man kommer att presentera sig på turstimässan Fitur i Madrid i slutet av månaden.
Storbritannien och Ryssland blir de två första länder man vänder sig till med kampanjer. Det är medel- och höginkomsttagare man riktar sig till i första hand för att erbjuda möjligheten att genomgå operationer och behandlingar av olika slag i det behagliga klimatet.
Det är en växande marknad som förra året bedöms ha omsatt 75 miljarder euro i hela världen. Den genomsnittliga patienten lägger 10 000 euro, enligt uppskattningar. Beräkningar säger att Málagaprovinsen skulle kunna få direkta vårdintäkter på 250-300 miljoner euro om året från den här verksamheten.
Costa del Sol anses ha goda förutsättningar med sin etablerade infrastruktur med goda kommunikationer och goda rykte i framför allt Storbritannien. Det finns 4 500 sjukhusplatser på privata kliniker (45 % av dem i Andalusien) med ett brett spektrum av specialister. Utbudet av fyr- och femstjärniga hotell för medföljande är också mycket gott.