Inlägg

Reklamskyltar tas bort i Mijas

Mijas kommun har antagit en ny förordning gällande reklamskyltar.Målsättningen är att få bort den övervägande majoriteten av de omkring 800 oreglerade reklamskyltar som finns i kommunen. Det ska samtidigt ge kommunen intäkter på runt…