Inlägg

Räddningspaket för banksektorn

Den spanska regeringen sjösätter en plan för sanering av banksektorn.Beslutet togs på dagens ordinarie regeringssammanträde. Det var oron på marknaden rörande bankernas soliditet som tvingade fram ett agerande. Tidigare i veckan tvingades…