Inlägg

Hyr ut din fastighet på Costa del Sol

Minister kan ställas inför rätta

Åklagarmyndigheten vid Högsta domstolen anser att det finns tillräckliga skäl för att ställa kommunikationsministern José Blanco inför rätta.De rekommenderar därför domstolen att inleda en rättsprocess mot ministern i den avgående…