Minister kan ställas inför rätta

Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Åklagarmyndigheten vid Högsta domstolen anser att det finns tillräckliga skäl för att ställa kommunikationsministern José Blanco inför rätta.

De rekommenderar därför domstolen att inleda en rättsprocess mot ministern i den avgående regeringen. Misstankarna härrör från en företagare i Galicien som har uppgett att han betalat för att Blanco skulle snabba på ett beslut i hälsovårdsministeriet till hans läkemedelsföretags fördel. Företagaren uppger att han överlämnat 200 000 euro i kontanter till en kusin till ministern. José Blanco nekar till att ha tagit emot några pengar vare sig direkt eller indirekt från företagaren.