Torrox tar strid mot platsmarkering på stranden

Fenomenet känns igen av många. Du kommer till stranden och där står parasoller, solstolar och även bord uppställda, men inga ägare syns till. Det är ofta familjer som skickar ned någon tidigt på morgonen att ställa ut sakerna för att ta en bra plats på stranden åt hela tjocka släkten, innan den stora strömmen badsugna och soldyrkare kommer.

Irritationen blir av naturliga skäl extra stor på de stränder som inte är så breda. Det är fallet i Torrox, och där har man nu börjat agera. Kommunen införde redan förra året en förordning som förbjöd att man ”lämnar” saker på stranden med böter på upp till 300 euro.

I år har lokalpolisen börjat agera hårdare och patrullerar längs stranden regelbundet under tidig förmiddag. När parasoller och annat upptäcks och ingen ägare gör anspråk på dem, plockas de helt sonika med och körs till ett kommunalt magasin. Där får de slokörade, och inte bara av solbrännan rodnande, ägarna komma och hämta ut dem mot en avgift på 30 euro.

Hittills i år har man agerat i ett drygt 30-tal fall, och i 40 % av dem har ägarna inte ens bemödat sig, tagit nesan eller ansett sakerna vara värda att lösa ut. Efter en månad körs materialet till miljöstationen för återvinning.

Kommunen påpekar att det här görs för att öka trivseln för alla och för att låta så många som möjligt njuta av den fina strand man har i Torrox. De poängterar särskilt att man ännu inte utnyttjat möjligheten att bötfälla syndarna, förutom de 30 euro som man anser vara motiverade för att täcka de merkostnader det här innebär.