Kraftig sysselsättningsökning

Enkäten över den aktiva befolkningen (EPA) det andra kvartalet kom med positiva siffror. Den publicerades på torsdagsförmiddagen och visade en ökad sysselsättning med 25 900 personer i Málagaprovinsen. Det var vid kvartalets slut 575 000 personer i arbete. Det är den bästa siffran sidan 2008.

Det är normalt att sysselsättningen förbättras den här perioden på året med det starka inflytandet av turistsektorn. Det är många säsongsarbeten som skapas under semestermånaderna. Det intressanta är dock att årets siffror är bättre än samma period de senaste åren.

Det var 17 000 färre arbetslösa i slutet av andra kvartalet jämfört med det första. Skillnaden mellan ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet beror på att antalet inom den aktiva befolkningen ökade med 8 900 personer samma period. Det betyder att arbetslösheten sjönk till fortfarande höga 29,95 %, men kröp under psykologiska 30 %.

Tendensen är densamma i hela Spanien där arbetslösheten sjönk med 295 600 personer. Antalet sysselsatta visade samtidigt den största ökningen på tio år.