Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Antalet registrerade arbetslösa sjönk i november, för första gången i månaden sedan 1996.

Jobbkön i Spanien minskade i november med 2 475 personer. Det kan jämföras med en ökning på nästan 200 000 samma månad förra året. Sedan årsskiftet har antalet registrerade arbetslösa sjunkit med nära 100 000 personer, till sammanlagt 4 808 908. 
Även om siffrorna speglar en positiv tendens som ingen ifrågasätter, väcker de underliggande siffrorna fortfarande stora bekymmer. I november sjönk bland annat antalet registrerade hos försäkringskassan med ytterligare 66 829 personer, vilket innebär att det inte skapades några nya jobb netto, tvärtom. 
Orsaken till det sjunkande antalet jobbsökande tillskrivs dels att allt fler emigrerar i jakt på en sysselsättning samt att många helt enkelt ger upp och slutar söka. Det senare förklaras bland annat av att hela 40 procent av de registrerade inte längre lyfter någon ersättning. 
Ett annat bekymmer är att de jobb som skapas till största delen är tillfälliga sysselsättningar, Antalet nya fasta jobb utgjorde i november endast sju procent av totalen. Det som överraskade många var att det skapades drygt 12 000 nya nettojobb inom byggsektorn och drygt 4 000 inom industrin.

Källa: sydkusten.es