Första kvartalet ökade antalet affärer med 15 % i Málagaprovinsen.

Det framgår av de siffror som statistiska institutet (INE) offentliggjorde på måndagen. Under årets tre första månader genomfördes det 5 035 registrerade affärer att jämföra med de 4 383 under samma kvartal förra året. Det är den första uppgången för branschen under en så pass lång period sedan den ekonomiska krisen slog igenom.
Det är dock många som slår smolk i glädjebägaren genom att peka på att siffrorna hämtas från registreringarna av fastigheter. Det innebär en fördröjning och att därmed huvuddelen av affärerna troligen genomfördes före momshöjningen vid årsskiftet. Det stärks av att de månatliga siffrorna visar en klar ökning i januari och februari med mer än 2 000 affärer båda månaderna. I mars däremot föll antalet registreringar med 30,7 % jämfört med mars månad förra året.