Ett förhoppningsvis positivt och avslutande kapitel börjar nu skrivas i den gigantiska långbänken om reningsverket i Nerja.

Det har nu gått fyra decennier sedan de första planerna togs upp till diskussion. Sedan dess har löften brutits och förseningar kommit i en oändlig rad. Nerja är till yttermera visso den sista kustkommunen som saknar komplett vattenrening, något som även påverkar bilden av Costa del Sol som turistområde av hög klass.
Nu har kontraktet på bygget undertecknats efter anbudsförfarandet. Det gick till konsortiet Corsán-Corviam-Isolux som lovar att bygga det för 23,2 miljoner euro. Det är hela 45 % under den budgeterade kostnaden när anbudsprocessen inleddes och var den billigaste av de 14 offerter som kom in. Den stora skillnaden gör att oro har uttryckts från olika håll för att man kommer att klara projektet till den utlovade kostnaden.
Det var en nöjd borgmästare Armijo som igår presenterade kontraktet. Konsortiet har tre månader på sig att presentera detaljplanerna efter kontraktsskrivning. När de har godkänts rent tekniskt kan bygget, som beräknas ta 30 månader, börja.
Reningsverket får en kapacitet för 100 000 invånare under högsäsong. Det kommer att anläggas på ett 29 000 kvadratmeter stort område vid vattendraget Arroyo de la Fuente del Badén norr om väg N-340.