Rajoy i Tyskland

Premiärminister Mariano Rajoy har gjort sitt första officiella besök i Tyskland där han hade överläggningar med förbundskansler Angela Merkel.

Ett konkret resultat av mötet blir att EU:s tyngsta medlem stödjer att överskott från EU:s fondmedel får användas för insatser mot ungdomsarbetslösheten i Spanien. Rajoy lade även fram den nya regeringens planer för att komma till rätt med obalanserna i de offentliga finanserna samt de reformplaner man har för att på sikt för ekonomin att växa och arbetslösheten att gå ned.
Han tog dock inte upp den begäran om att förlänga fristen för att få ned budgetunderskottet som har aviserats av ministrar i den spanska regeringen.