Korruptionsåtalad frias

Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Det kommer nu nästan dagligen besked om uppgörelser med åklagarmyndigheten i korruptionsrättegången.

I dag meddelades det att en av de åtalade för i sammanhanget mindre brott, Javier Pérez, har gjort upp. Åklagaren hade yrkat på två års fängelse i hans fall för urkundsförfalskning. Han frias nu helt och kunde i dag lämna rättssalen.
Uppgörelsen hänger i hög grad ihop med den hans far, Ismael Pérez Peña, har gjort. Han är den första företagaren som efter uppgörelsen har erkänt i rättegången att han betalat ut mutor till den huvudåtalade.