Det återstår nu bara en dryg vecka innan två stora vägprojekt i Málagaprovinsen står klara

Den 27 oktober öppnas den nya motorvägsleden runt Málaga för trafik på hela sträcken mellan Torremolinos och Ciudad Jardín. Redan dagen efter öppnas så den nya betalmotorvägen AP-46, som ansluter till motorvägsleden och löper upp till Las Pedrizas mot inlandet.
De nya vägarna kortar restiden, framför allt betalmotorvägen, och löser förhoppningsvis stora delar av de dagliga köbildningarna i Málaga. Det exakta priset för att köra betalmotorvägen har inte godkänts än av kommunikationsministeriet, men lär hamna på drygt två euro under lågsäsong och över tre euro under högsäsong (sommar och påsk).