Kaj rivs i Málaga

Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Málagas hamn har genomgått och genomgår en omfattande omvandling de senaste år.

Den kommer att fortsätta ännu några år. Just nu pågår arbeten med att riva en kaj i hamnbassängen för att underlätta för främst stora kryssningsfartyg att manövrera. Det är en 200 meter lång kaj som ska rivas och sedan ska det muddras ned till 13,5 meters djup. I projektet ingår även att anlägga en ny kaj väster om floden Guadalmedina dit fiskehamnen kommer att flytta så småningom.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st