Järnvägsstrejker

Det genomfördes en punktstrejk i dag vid järnvägsbolaget Renfe.

Det är fackets sätt att protestera mot omorganiseringar inom fraktdivisionen. Personalen ser omorganiseringarna som ett sätt att ”i smyg” förbereda för en privatisering av divisionen inom Renfe. Strejken berörde 125 tåg i Andalusien, bland annat två AVE-tåg mellan Málaga och Madrid. Personalen har utlyst ännu en strejk på torsdag mellan kl. 11-15 och kl. 18-22. Renfe upprätthåller dock en minimiservice på 75 % under de timmar strejken varar. De som planerar att resa under de här timmarna bör kontrollera med Renfe om deras tåg berörs.