Information om mobila radarkameror släppt

Trafikmyndigheten DGT publicerade slutligen i dag torsdag de sträckor där man skärper fartkontrollerna med mobila radarkameror. I Málagaprovinsen handlar det om 29 vägsträckor på nästan uteslutande tvåfiliga landsvägar (se lista nedan). Det är trafikpolisen vid Guardia Civil som genomför kontrollerna.

Det påpekas särskilt att den här informationen inte innebär att man vid vissa tillfällen kan stå på andra vägar och sträckor. De sträckor som har valts ut är sådan där statistiken visar på ett större antal allvarliga olyckor. Statistik på sträckor där trafikanter vid tidigare kontroller har tenderat att köra för fort har även vägts in. De har även valts ut för att där finns lämpliga platser där trafikpolisen kan stå på ett säkert sätt under kontrollerna. De ska även i allmänhet vara synliga för trafikanterna.

Syftet med att gå ut med informationen, som kompletteras med skyltning vid kontrollerna, är att få bilisterna att sänka hastigheten på de här sträckorna. Det primära med fartkontrollerna, säger DGT, är att undvika olyckor, inte att bötfälla så många som möjligt.

Det inleds nu en kampanj med skärpta fartkontroller från polisens sida. Exakt var man står vid olika tider kommer att variera. DGT uppger att den exakta informationen kommer att läggas ut på deras webbplats www.dgt.es

Här följer en lista på de vägnummer och kilometersträckor på dem som berörs i Málagaprovinsen:

Vägnr Från km Till km
N-340 280 367,5
A-397 0 48,7
A-404 0 24,6
A-402 44,8 59,5
A-7281 0 1,8
A-367 4,3 22,9
A-367 22,9 40,8
A-7058 0,02 9,4
A-343 0,2 2,4
A-343 2,4 53,2
A-369 0 36,4
A-7059 0,6 12,4
A-356 0,2 18,5
A-356 18,5 48,6
A-7075 0 51,6
N-340a 263,7 270,3
A-7052 0 9,8
A-7053 0 14,8
A-7200 0 12,7
A-387 0 13,3
A-387 13,3 19,3
A-374 8,9 33,8
A-355 9,2 21,7
A-366 0 42,2
A-366 42,3 60,6
A-384 108,4 131,1
A-384 82,3 108,3
A-7054 3,2 24,9
A-7054 0 3,2