De spanska bankerna har redan några av de högsta avgifterna i Europa och nu blir de ännu högre.

Det är den ansträngda ekonomin som gör att avgifterna nu höjs inför det fjärde kvartalet. Avgifterna för upprätthållande av konton och betalkort liksom avgifterna för krediter i allmänhet höjs med 15 %. Den genomsnittliga kostnaden för en bankkund höjs till 25,80 euro/år för att inneha ett konto, medan avgiften för att ha ett betalkort kopplat till ett konto höjs till knappt 20 euro/år.