Hamnområde får inte öppnas

Den första delen av ombyggnaden av Málagas inre hamn skulle invigas i dag.

Det sköts dock på framtiden efter kommunens beslut att inte tillåta att den öppnas för allmänheten. Det är området med restauranger och affärer kallat Muelle Uno (kaj 1) som invigdes i dag. Kommunen var tydligen helt oförberedd på det, då det var de senaste dagarnas besked i massmedia som fick dem att reagera.
Arbeten är inte avslutade i området och det är därför helt enkelt olagligt att öppna dem för allmänheten av säkerhetsskäl. Området saknar dessutom kommunens öppningstillstånd har det visat sig. Málagas kommun betonar dock samtidigt projektets betydelse för staden och meddelar att man kommer att underlätta öppnandet så snart det är möjligt enligt lag.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st