Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Vélez-Málagas kommun har inlett arbetena med att anlägga gågator i området La Legión.

Det är en omfattande omläggning av beläggning och arbetena omfattar även en hel del av träden som är planterade i området. Det genomförs genom programmet för skapande av arbetstillfällen i kommunen. I det har nio arbeten nu genomförts i kommunen som har gett tillfälliga arbeten åt 580 personer som stått arbetslösa.